Trøgstad Elverk – Revitalisert Billig Strøm

Som gammel Østfold-kommune er Trøgstad i dag en av Vikens mange perler. Langs Glomma og i enden av Øyeren, er denne innlandskommunen omringet av vann. Og det er vannet som lager strømmen som kommunen og regionen generelt har brukt til å lage strøm. Den var dessuten svært billig, da den skapte mange arbeidsplasser opp gjennom tiden.

I dag eies Trøgstad Elverk av Hafslund Strøm. Sammen med en rekke andre mindre elverk, bestemte de seg for å fusjonere i 2019. Selvsagt var ikke dette første gang, men en av mange sammenslåinger. Men det har gitt billigere strøm i en tid der fokuset er på høyt forbruk, men samtidig lav påvirkning på miljøet. I stedet for å utbygge, så har Hafslund revitalisert for de nye generasjonene.

For privatkunder

Hafslund Strøm har utmerkede avtaler for privatkunder. Som en av landets billigste leverandører, så kan de by på gode standardpriser og spotpris. Det er enkelt å bytte strømavtale, dersom man har kommet til at tiden er inne. Hafslund har garanti på fornøydhet, og den varer i 6 måneder. Her kan man sammenligne priser og se om man kan benytte seg av grønne lån for å oppgradere huset. I mellomtiden er strømmen alltid billig hos Hafslund.

For bedrifter

Også bedrifter drar nytte av strømavtaler fra Hafslund. Ikke bare billig strøm, men også mange forskjellige typer avtaler. Et stadig mer obligatorisk tilbud, er Grønt Valg, en spotpris avtale som både inkluderer satsning på fornybare energikilder og bevaring av regnskogen. Det grønne valget er viktigere enn noen sinne, men det merker man ikke nødvendigvis på fakturaen man får.