Feilmelding veilys

Det er Trøgstad kommune og Statens vegvesen som er eier av veilys i Trøgstad.

Dersom du har melding om svarte lamper i boligfelt og lignende, kontakt Trøgstad kommune epost til: postmottak@trogstad.kommune.no eller ring til kommunens servicetorg: 69 68 16 00

Dersom du har melding om svarte lamper ved RV 22 RV 115 så kan Statens Vegvesen kontaktes firmapost-ost@vegvesen.no
eller på tlf. 175 / 815 22000