Nettleiepriser fra 01.10.2018

Trøgstad Elverk AS justerer sine nettariffer fra 1. oktober 2018.

Våre endrede nettariffer følger i tabell under (viser pris pr. levert kWh til husholdninger inntil 125A -fastbeløpet kommer i tillegg):

Fra 01.01.2018 Fra 01.10.2018
Nettleie eks. alle avgifter   29,55 øre/kWh Nettleie eks. alle avgifter  27,55 øre/kWh
+ ENOVA-avgift     1,00 øre/kWh + ENOVA-avgift    1,00 øre/kWh
+ Forbruksavgift   16,58 øre/kWh + Forbruksavgift  16,58 øre/kWh
Sum nettleie eks. mva.   47,13 øre/kWh Sum nettleie eks. mva.  45,13 øre/kWh
+ 25%  mva.   11,78 øre/kWh + 25 % mva.  11,28 øre/kWh
Nettleie/kWh inkl. alle avg.

Fastledd inkl. alle avg.

  58,91 øre/kWh

kr 2 000,00

Nettleie/kWh inkl. alle avg.

Fastledd inkl. alle avg.

 56,41 øre/kWh

kr 2 000,00

 

For en husholdningskunde med et forbruk på 20 000 kWh/år vil regnestykket bli som følger:

Fastledd:                                                        kr   2 000,00
Etter forbruk:     kr 0,5641 x 20 000 kWh =          kr 11 282,20  
Sum for et år:                                                         kr 13 282,20  

Tabellen nedenfor viser priser fra 01.01.2018 på de ulike tariffene (inkl. alle avg.):

Tarifftype Pris inkl. alle avgifter
Nettleie fastbeløp kr/år  Øre/kWh
Husholdning inntil 125A 2 000,00 56,41
Hytter, inntil 63A 2 575,00 56,41
Næringstariffer uten sikringsstørrelse

Næringstariffer med forskjellig sikringsstørrelse

2000,00 fast + ENOVA 1000,00 pr. år

kr 19,63 / A* + ENOVA 1000,00 pr. år

55,16

55,16

Byggestrøm (opp/nedtaking kr 2750 inkl. mva) 2 000,00+ fast ENOVA  1000,00 pr. år 55,16

*) Beregnes etter belastningssikringer.