Om oss

Trøgstad Elverk AS ble stiftet i herredsstyremøte i juli 1915 med navnet Trøgstad Kommunale Elektrisitetsverk.

Selve utbyggingen av distribusjonsnettet startet i 1917, og i 1922 var de fleste av kommunens innbyggere tilknyttet strømnettet.

I 1961 ble navnet endret til Trøgstad Elverk. Sommeren 1997 ble elverket skilt ut fra kommunen i et eget aksjeselskap. Kommunen var eneeier fram til 2000 inntil Fortum Distribution AS kom inn på eiersiden.

I dag eier Trøgstad kommune 51 % av selskapet, og Hafslund Nett AS eier 49 %.

Trøgstad Elverk AS er et rent nettselskap som distribuerer elektrisitet til innbyggerne i kommunen. Vi har ca 3300 kunder, og drifter og vedlikeholder totalt ca 567 km med høy- og lavspenningsnett. Årlig leveranse av elektrisk kraft ligger for tiden på mellom 60 – 65 GWh.

Fram til 01.01.17 har vi  samfakturering med Fortum Market AS.  Fra nyttår har Fortum Markets fått fullmakt til å fakturere vår nettleie sammen med sin kraftfaktura.  Dette vil også bli innført for andre kraftleverandører etter hvert.  Dette er et resultat av et vedtak i Stortinget om at alle nettselskap skal være nøytrale og ikke favorisere noen kraftleverandører og at det er kraftleverandøren som skal sende en felles faktura på nett og kraft til sluttbruker.

Antallet faste ansatte er 6 personer som utfører 5,8 årsverk. Totalomsetningen er på ca 25 millioner kroner.

Vi er lokalisert til Skjønhaug sentrum.

Besøksadresse:

Skoleveien 6
1860 TRØGSTAD

Telefon:  69 82 49 50
E-post:    trogstad-elverk@trogstad-elverk.no

Elverksjef/daglig leder: Tor Erik Runhovde
E-post: tor.erik.runhovde@trogstad-elverk.no