Sjekkliste for elektriske anlegg

Det lokale Eltilsyn (DLE) – tips ved bruk av elektriske anlegg

Dette kan du gjøre selv:

  • Skifte deksel for koblingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den veggfaste delen.
  • Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel.
  • Koble til eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til med 25 ampere, med og uten jording.
  • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter, apparatkontakter og montere ledningsbrytere.
  • Koble til lampetter, bordlamper osv med bevegelig ledning, og montere lednignsbrytere.
  • Koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller liknende, tilkoblet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller «sukkerbit», dersom ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen.  Det må være strekkavlastning på selve ledningen, slik at tilkoblingen ikke belastes fysisk.