Informasjon om nye smarte (automatiske) strømmålere

Informasjon om nye smarte (automatiske) strømmålere

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at alle norske strømkunder skal ha ny smarte strømmålere (AMS) innen 1. januar 2019.  Det betyr av vi som er din strømleverandør er pålagt å bytte strømmåleren din.  Vi ønsker å ta godt vare på deg som kunde, og vi vil gjøre jobben så smidig og hyggelig som mulig.

Hva gjør den nye måleren?

Måleren leser av og sender inn strømforbruket automatisk fra time til time.  Senderen i den smarte strømmåleren er den som sørger for at målerdataene dine kommer trygt og sikkert fram til oss.  Vår løsning er trådløs og baserer seg på radioteknologi som vanlig GSM-forbindelse i mobiltelefonnettet og radiokommunikasjon via et RF MeshNet (sammenkoblet nettverk av radiosendere med kort rekkevidde).

Dette har flere fordeler for deg som kunde og for samfunnet:
  • Du trenge aldri å lese av måleren din igjen
  • Du får mer nøyaktig strømregning (timebasert)
  • De smarte strømmålerne kan varsle om ev. jordfeil og feil på spenning
  • Teknologien åpner for smarte tilleggstjenester i hjemmet som gjør det lettere å styre strømforbruket og å spare penger
  • Bedre utnyttelse av strømmen vi produserer er bra for miljøet.
Avgir ny måler stråling?

Sammen med helseeksperter har myndighetene satt strålingsgrenser for elektromagnetiske felt som garanterer befolkningens sikkerhet.  På offentlige og private plasser tillates det i frekvensområdet på 900MHz for mobiltelefonnettet en feltstyrke på høyst 4,5 W/m2. Grensene er dokumentert i Sosial- og helseministerens krav om maksimale verdier ved eksponering for ikke-ioniserende stråling. Beslutningen baserer seg i sin tur på Strålingsbeskyttelsesloven av 1991.

Når data sendes via GSM genererer dette et felt på høyst 0,15 W/m2, som er 3,3% av den høyeste tillatte effekten. En RF MeshNet-forbindelse med kort rekkevidde genererer derimot et felt på 0,007 W/m2, som kun er 0,2% av den høyeste tillatte effekten.  Våre fjernavleste målere oppfyller derfor bransjens standarder og myndighetenes krav samt våre egne strenge kvalitetskrav.

Statens Stråleverns vurdering er at stålingen fra smarte strømmålere alltid er kortvarig og svak, og at det ikke vil være forbundet med helserisiko å få denne typen sender installert i boligen.  Den svake strålingen fra smartmålerne vil ikke føre til negative helseeffekter.

Om eventuelt fritak i forbindelse med el-overfølsomhet

NVE har åpnet for muligheten om å søke om fritak fra installasjon av automatisk strømmåler (AMS) av helsemessige grunner, for eksempel el-overfølsomhet.  For å få innvilget fritak, kan du legge fram legeerklæring som dokumenterer at de helsemessige plagene er relatert til strålingen fra den aktuelle måleren.

Hvis dette er aktuelt for deg, tar du kontakt med din fastlege for legeerklæring og sender denne til oss som dokumentasjon for fritak sammen med søknads brev.  Kunder som innvilges fritak, må akseptere begrensninger  i de rettigheter og plikter som er nedfelt i regelverket og ordninger som baseres på AMS.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt dette.