Skifte av kraftleverandør

Hvordan foreta leverandørbytte?

Det er kostnadsfritt å bytte kraftleverandør. Nettselskapet sitt bidrag er å legge til rette for at kunder skal kunne foreta et leverandørbytte.

Ta kontakt med en valgt  kraftleverandør snarest.  Husk å ha følgende opplysninger tilgjengelig når du skal bestille kraftleveringsavtale:

  • Målepunkt-ID finnes på faktura
  • Fødselsdato og Navn eller Firmanavn og Organisasjonsnummer.

For mer informasjon om hvordan markedet fungerer henviser vi til NVEs forbrukersider:
www.nve.no/forbrukersider