Leveringsplikt

Du må skaffe deg kraftleverandør snarest.

Elektrisitetsleveransen består av to deler, en monopolregulert del (nettselskaper) og en konkurranseutsatt del (kraftleverandører). Dette innebærer at kunder må inngå avtale både med det lokale nettselskapet og med en kraftleverandør.

Inntil du har valgt deg kraftleverandør, er nettselskapet pliktig til å levere deg kraft på dyrere vilkår enn normalt. Denne leveransen kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning.

Prisingen av leveringspliktig kraftleveranse er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) de første 6 ukene og skal ikke overstige områdeprisen på Nord Pool Spot pluss 5,00 øre/kWh eks. mva. I tillegg kommer et årlig fastbeløp på kr. 300,00 eks. mva. Etter seks uker blir påslaget økt til 6,00 øre/kWh eks. mva. Fastbeløpet er det samme som tidligere. Etter seks uker trer også elsertifikatplikten inn. Noe som medfører et tillegg på 0,6 øre/kWh i avgift til staten.
Slik velger du kraftleverandør:
Vedlagt ligger en liste over kraftleverandører som tilbyr kraft i vårt nettområde som du kan benytte når du skal velge kraftleverandør.

Du kan også besøke Konkurransetilsynet sine kraftsider der du vil kunne sammenligne tilbud fra kraftleverandører i din bostedskommune. strompris.no.

Vi gjør oppmerksom på at Spotprodukter ikke er representert.

Ta kontakt med kraftleverandør og ha tilsendt brev tilgjengelig når du bestiller kraft.
Følgende opplysninger må oppgis ved bestilling av kraft: Målepunkt-ID, Fødselsdato og Navn eller Firmanavn

For mer informasjon om hvordan kraftmarkedet fungerer henviser vi til NVEs forbrukersider: www.nve.no/forbrukersider

Dersom De har spørsmål eller at De finner feil ved de opplysningene vi har registrert ovenfor, ber vi om at De tar kontakt med vårt sentralbord på telefon 69 82 49 50.

Liste over kraftleverandører i vårt nettområde