Leveringsbetingelser

Anleggsbidrag

Etter tilsyn fra NVE har vi vært nødt til å endre vår praksis når det gjelder anleggsbidrag.  Den nye ordningen endres til at det innføres et bunnfradrag på kr 20 000,-.  Dvs at alle kostnader som en tilknytning i vårt nett medfører, må bekostes av kunden minus bunnfradraget.

Last ned:
Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Standard nettleieavtale og tilknytningsvilkår for husholdning og hytter

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder<

Standard nettleievilkår for næringskunder