Kraftleverandør

Vi har hatt en avtale om samfakturering med Fortum Markets som nå går ut pr. 01.01.17.  Det betyr at dere som har Fortum Markets som kraftleverandør, vil få avregning på vår nettleie sammen med kraftfakturaen fra Fortum Markets – dette kalles gjennomfakturering. Dette er slik NVE ønsker at det skal være – at kraftleverandør fakturerer nett og kraft til sluttbruker.  Nettselskapene har målerne og måleravlesningene og hos oss har jo de fleste fått toveismålere nå.

Vi er kun et rent nettselskap og ønsker du å kjøpe strøm finner du en oversikt her hos: