Kompensasjon ved langvarig strømbrudd

Kunder på alle nettnivåer har krav på å få direkte utbetalt et beløp fra nettselskapet ved “svært langvarig brudd”. Dersom avbruddet varer i mer enn 12 timer regnes det som “svært langvarig brudd”.

NVE har nedfelt følgende kompensasjonsbeløp gjeldende fra 1. januar 2007.

  • kr. 600,- for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer
  • kr. 1.400,- for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer
  • kr. 2.700,- for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer
  • kr. 1.300,- for avbrudd over 72 timer for hver nye påbegynte 24-timers periode.

Kompensasjonen til hytter/fritidsbolig begrenses til forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Kompensasjonen blir beregnet fra det tidspunkt kunden melder om feil.
 Kunden må fremme kravet skriftlig innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet. Standard skjema for avbruddkompensasjon kan fås ved henvendelse til Trøgstad Elverk AS.

Kompensasjonen vil bli fratrukket og spesifisert på fakturaen.