Flytting av abonnement

Inn – og utmeldingsskjema

Det skal foreligge en skriftlig bestilling på oppsigelse og bestilling av nettleie. Benytt gjerne vårt standard skjema som du finner lenger ned på siden.

Ved bestilling/overtakelse er det en fordel at tidligere og ny eier leser av måleren sammen og undertegnes av begge parter. Hvis det er uklart hvem som skal overta abonnementet, skal kunden gi Trøgstad Elverk AS adgang til måleren slik at vi får en avlesning og at anlegget eventuelt blir stengt.

Kunden er selv ansvarlig for nettleie og forbruk av elektrisk strøm frem til vi har mottatt oppsigelse.

Ved bestilling av nettleie gjelder EBL sin standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning samt de til enhver tid gjeldene nettleiepriser og øvrige vilkår.

Last ned: