Arbeid i nærheten av høyspenningslinjer

Ved anleggsoppdrag eller trefelling innenfor et belte på 30 meter på hver side av våre høyspenningslinjer så må man kontakte Trøgstad Elverk AS sitt sentralbord på tlf. 69 82 49 50 for avtale om en befaring.

Ved arbeid nær høyspenningslinjer er det en del forholdsregler som må tas. Det er utarbeidet en egen brosjyre for arbeide nær ved høyspenningsanlegg.

Hvis kjøretøy berører høyspenningslinje

Kommer kjøretøy i berøring med en høyspenningslinje skal du omgående:

  • Varsle umiddelbart Trøgstad Elverk AS på tlf. 69 82 49 50.
  • Sørge for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet
  • Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av

Dersom du på grunn av brann må forlate kjøretøyet:

  • Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig
  • Hopp ned på bakken med bena godt samlet
  • Fjern deg fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med korte skritt

Anleggs- og skogsmaskiner, transport, heise- og løfteoppdrag

Arbeider du med anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller andre redskaper som krever stor, fri høyde, må du undersøke om det finnes høyspenningslinjer i nærheten av arbeidsstedet. Skal du arbeide nærmere enn 30 meter fra linjen, må du på forhånd kontakte Trøgstad Elverk AS.

Trefelling

Trefelling i nærheten av høyspenningslinjer skal foregå på en slik måte at farlige situasjoner ikke oppstår. Ta kontakt med oss når du skal felle trær nær Trøgstad Elverk AS sine høyspenningslinjer. Vi gir deg råd og vil sørge for at arbeidet kan utføres på en sikker måte, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg. Ved anleggsoppdrag eller trefelling nær ved høyspenningslinjer kontaktes vårt sentralbord for avtale og nærmere befaring. Det er ikke lov å lagre tømmer, masser eller redskap nær eller under høyspentlinjer.

NB! Skulle man være uheldig å felle et tre over høyspenningslinjen så gjelder følgende prosedyre:

  • Man forflytter seg raskt bort fra både treet og høyspenningslinjen
  • Forsøk ikke å fjerne treet selv. Høyspenningslinjen kan bli spenningssatt under en prøvekobling
  • Varsle umiddelbart Trøgstad Elverk AS og gi beskjed om uhellet

Graving

Husk alltid å undersøke på forhånd med Trøgstad Elverk AS om det er kabler i bakken der du skal grave. Vi tar i mot bestilling og utfører gratis kabelpåvisning..