DLE

Trøgstad Elverk AS er områdekonsesjonær for omsetning av elektrisk kraft i Trøgstad kommune, og har dessuten tilsynsmyndighet i kommunen (Det Lokale Eltilsyn) DLE.

Tilsynet utføres med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr (el-tilsynsloven). Den ble vedtatt i 1929, og omfatter alle elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr.  Hensikten med loven er å hindre at det oppstår fare for liv og helse, og unngå skade på materielle verdier. Feil bruk av elektrisk utstyr utløser årlig branner med dødelig utfall, så dette tilsynsarbeidet er meget viktig, og noe som nettselskapet prioriterer!

Hvem er øverste tilsynsmyndighet i Norge?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er den sentrale tilsynsmyndigheten, og sørger for at el-tilsynsloven overholdes.

DSB utarbeider forskrifter og instrukser for hvordan elektriske anlegg skal bygges og utføres.

DSB delegerer tilsynsmyndigheten til Det Lokale Eltilsyn (DLE). I Trøgstad kommune er det elverksjefen som er DLE ansvarlig.

I Forskrift om tilsyn står det at ca 5 % av de elektriske anleggene i kommunen skal kontrolleres årlig, dvs. for Trøgstad kommune sin del ca 150 anlegg.