Hvordan kommer strømmen til deg?

De fleste tar det for gitt at det er strøm i stikkontakten når de plugger i kontakten. Det er nesten ingen som i det hele tatt vet hvordan strøm kommer fra vannmagasinet og ned til de tusen hjem. Vel, de fleste vet at elektrisitet skapes gjennom at potensiell kraft i vannet, føres ned til et fall og inn i en turbin. Derfra genereres energi som omdannes til elektrisk strøm. Men fra der til husveggen er det langt. Hvordan kommer strømmen til deg?

Historien

Hvordan Kommer Strommen Til Deg 1 - Hvordan kommer strømmen til deg?

For at husstandene skal få strøm har staten investert store summer gjennom nesten 100 år. Så og si hele Norge kan varmes opp med fornybar energi fra vannet, selv om utbygging av elver som Alta-elva vakte stor motstand i folket. I dag er likevel folk glad for utviklingen av vannkraft, spesielt fordi den er så billig.

Strømnettet

Hvordan Kommer Strommen Til Deg 2 - Hvordan kommer strømmen til deg?

Strømnettet består av tre deler. Det hele starter på kraftstasjonen, og denne er koblet til sentralnettetsom danner de store hovedveiene over hele landet. Sentralnettet eies av staten, og har enorm spenning. Dette er for å kunne sende strømmen så langt som den skal, og derfor lades polene svært ulikt for å skape høy spenning opp mot 420 kV.

Regionalnettet er bindeleddet i kjeden. Dette netteteies av lokale nettselskapene i hver region. Her har strømmen lavere spenning, men ennå såpass mye at det er farlig å komme i kontakt med uten riktig beskyttelse.

Regionalnettet knyttes deretter til distribusjonsnettet, som leverer strømmen den siste veien til hus og hjem, offentlige bygg og næringsbygg. Spenningen varierer mellom 230V og 22 kV. Det er slik strømmen kommer til deg, slik at du kan skrive på datamaskinen eller høre på din favorittmusikk når du vil.

De norske strømleverandørene

Gjennom tidene har vi fått strøm fra det store nettverket av elektrisitet fra vannkraft. Det har vært kjent at elverkene selv hadde kontrollen med forbruket, da de fikk målingene direkte via netteieren Statskraft. Senere ble direktoratet for Vasskraft -og Energi stiftet (NVE) som hadde myndighet over elverkene. Så ble strømprisene lagt ut for salg internasjonalt, og det store Nordpool ble stiftet, en børs av strømpriser.

Tilpasset markedet

De norske stromleverandorene 2 - De norske strømleverandørene

De norske strømleverandørene har mer og mer tilpasset seg markedet, ikke bare nasjonalt men også til en rekke land verden over. For norske strømkunder har det lenge ikke vært stort fokus på hvem som leverer strømmen, fordi vi i Norge har hatt monopol på vannkraft som fornybar energikilde. Men nå er tidene annerledes, og vi skal og bør legge mer tid i å finne den rette strømleverandøren. Noen kan by på helt særegne strøm-pakker for privatkundene. La oss se på noen av dem.

Store forskjeller

De norske stromleverandorene 1 - De norske strømleverandørene

Det fins over 100 forskjellige strømleverandører i Norge i dag, mange av dem har allerede fusjonert og blitt enda større. De tilbyr kundene sine fornybar strøm til oppvarming og drift. Du finner vanligvis strømleverandøren fra din region, men i dag kan du godt velge et fra en helt annen del av landet. De mest populære strømleverandørene er disse, slik som Trønderenergi, Eidsiva, Gudbrandsdal Energi.

Men flere velger annerledes. Strøm-selskap som Fjordkraft og Hafslund er selskaper som har fusjonert fordi de vil tilpasse seg markedet enda bedre. De gir kundene ordet når de skal utarbeide strømavtalene, slik at du også kan få en strømregning som er enkel å forholde deg til.