De norske strømleverandørene

Gjennom tidene har vi fått strøm fra det store nettverket av elektrisitet fra vannkraft. Det har vært kjent at elverkene selv hadde kontrollen med forbruket, da de fikk målingene direkte via netteieren Statskraft. Senere ble direktoratet for Vasskraft -og Energi stiftet (NVE) som hadde myndighet over elverkene. Så ble strømprisene lagt ut for salg internasjonalt, og det store Nordpool ble stiftet, en børs av strømpriser.

Tilpasset markedet

De norske stromleverandorene 2 - De norske strømleverandørene

De norske strømleverandørene har mer og mer tilpasset seg markedet, ikke bare nasjonalt men også til en rekke land verden over. For norske strømkunder har det lenge ikke vært stort fokus på hvem som leverer strømmen, fordi vi i Norge har hatt monopol på vannkraft som fornybar energikilde. Men nå er tidene annerledes, og vi skal og bør legge mer tid i å finne den rette strømleverandøren. Noen kan by på helt særegne strøm-pakker for privatkundene. La oss se på noen av dem.

Store forskjeller

De norske stromleverandorene 1 - De norske strømleverandørene

Det fins over 100 forskjellige strømleverandører i Norge i dag, mange av dem har allerede fusjonert og blitt enda større. De tilbyr kundene sine fornybar strøm til oppvarming og drift. Du finner vanligvis strømleverandøren fra din region, men i dag kan du godt velge et fra en helt annen del av landet. De mest populære strømleverandørene er disse, slik som Trønderenergi, Eidsiva, Gudbrandsdal Energi.

Men flere velger annerledes. Strøm-selskap som Fjordkraft og Hafslund er selskaper som har fusjonert fordi de vil tilpasse seg markedet enda bedre. De gir kundene ordet når de skal utarbeide strømavtalene, slik at du også kan få en strømregning som er enkel å forholde deg til.